Iz sektora osiguranja vozila godišnje ispari 50 miliona

osiguranje-vozila

Zbog pasivnosti nadležnih u sektoru osiguranja, posebno Agencije za nadzor osiguranja Republike Srpske i nepoštovanja važećih zakonskih propisa, godišnje se u Srpskoj, iz sektora obaveznog osiguranja vozila, u nelegalne tokove odlije oko 50 miliona maraka.

Kako navode naši izvori, u posljednjih 20 godina u Republici Srpskoj, ali i Federaciji BiH, postoji crno tržište osiguranja vozila. Ono se ne ogleda, kako navode, samo u nelojalnoj komkurenciji – davanju nelegalnih popusta prilikom sklapanja ugovora o obaveznom osiguranju vozila, već i u visokim provizijama koje uzimaju takozvani dileri osiguranja.

Prema njihovim riječima, na ovaj način, jedan broj osiguravajućih kuća posluje na granici rentabilnosti, što onda, samo po sebi otvara i pitanje koliko su iste pouzdane, ali i u mogućnosti da isplate određene štete.

Najveći problem predstavljaju visoke provizije koje uzimaju takozvani dileri osiguranja, a koje se u teretnom saobraćaju kreću i do 50 odsto

„Tržište obaveznog osiguranja motornih vozila u Republici Srpskoj se kreće oko 140 miliona maraka godišnje. Ako znamo da se obavezno osiguranje vozila kreće oko 300 konvertibilnih maraka, onda je lako izračunati koliko pojedini ljudi iz osiguravajućih kuća izvlače novca preko svojih dilera osiguranja. Od oktobra prošle godine, na jednoj od sjednica Udruženja društava za osiguranje, dogovoreno je kako ove provizije ne smiju biti veće od 15 odsto, što je ustalom jasno precizirano i Zakonom o obaveznom osiguranju. Iako ovaj zakon jednako tretira obavezno osiguranje u putničkom i teretnom programu, problem je što se i danas, kada je u pitanju teretni program, radi sa provizijom koja se kreće čak i do 50 odsto“, navode naši izvori, dodajući kako su pojedine osiguravajuće kuće, zbog ovakvih nelegalnih radnji, već ugrozile svoje poslovanje.

Na ovaj način, ističu oni, ogroman novac, koji bi trebao ostajati u osiguravajućim kućama, odlazi u privatne džepove, te se u opticaju pojavljuje ogroman višemilionski keš bez dokazanog porijekla, sa ogromnim posljedicama po javne fondove, koji ostaju uskraćeni za velike iznose na godišnjem nivou.

milomir_durmic
Durmić: Nije mu poznato da li neka društva rade nelegalno

“Važeći zakonski propisi se ne poštuju. Priče kako su članovi Udruženja nešto dogovorili, ne smije biti bitnija od zakona. Da se zakoni primjenjuju, te da Agencija za nadzor osiguranja Republike Srpske radi svoj posao, a ne samo deklarativno zalaže sa primjenu istih, do ovog ne bi moglo doći, jer bi osiguravajuće kuće koje love u mutnom, odavno bile sankcionisane, te im oduzete licence za rad”, naglašavaju naši izvori.

Predsjednik Skupštine udruženja za osiguranje Republike Srpske, Milomir Durmić. ističe kako mu nije poznato da li se neka društva ne pridržavaju ovog dogovora i rade nelegalno, nepoštujući važeće zakonske propise, ali i odluke, koje su donijele i usaglasile članice Udruženja društava za osiguranje.

„Stav udruženja, a takvu odluku i smo donijeli, da ova provizija ne može biti veća od 15 procenata“, kaže Durmić, navodeći kako je bilo samo određenih problema kada je u pitanju davanje nelegalnih popusta potpisnicima polisa osiguranja, ali kako Udruženje aktivno radi na rješavanju ovog problema.

V. Zeljković