Kako bi izgledala Jugoslavija da se ostvario Titov plan?

Neki se i danas sa nostalgijom sjećaju Jugoslavije. Smatraju kako se tada živjelo bezbrižnije i sigurnije, a drugi smatraju kako je Jugoslavija bila vještačka tvorevina koja je silom pokušavala na okupu i u zajedništvu održati nespojive narode.  Međutim, ko zna kakva bi sudbina Jugoslavije bila da je kojim slučajem ostvaren u javnosti malo poznat plan Josipa Broza Tita.

Neki istoričari smatraju da je Tito želio još veću, moćniju Jugoslaviju, koja ne bi bila samo regionalna sila, već i svjetska. Istoričarka Sabrina Ramet ističe kako je SFRJ pod Titom htjela stvoriti integralnu Jugoslaviju, koja bi uključivala pogranična područja oko Jugoslavije: Grčku, Traciju (ili Trakiju), Albaniju, Bugarsku, bar jedan dio austrijske Koruške, kao i cijelu italijansku provinciju Furlanija-Julijska krajina. Među pristalicama jugoslavenskog iredentizma bili su i monarhisti i republikanci u doba prije stvaranja Jugoslavije 1918. godine.

Tito htio stvoriti Jugoslaviju koja bi uključivala pogranična područja oko Jugoslavije: Grčku, Traciju (ili Trakiju), Albaniju, Bugarsku, bar jedan dio austrijske Koruške, kao i cijelu italijansku provinciju Furlanija-Julijska krajina

Sabina Ramet se poziva i na izjavu političara Svetozara Pribćevića da bi se Jugoslavija trebala prostirati – od Soče do Soluna. Možda najčudnije na ovoj karti djeluje to što su kao dio Jugoslavije navedene i Bugarska i Albanija Ipak, navodi se da je politički pokret Zveno u Bugarskoj podržavao ideju uključenja Bugarske i Albanije u zajedničku državu Južnih Slavena. Pokret Zveno učestvovao je u državnom udaru u Bugarskoj 1934. godine. Zahtijevali su savezništvo s Francuskom i uključivanje Bugarske u Jugoslaviju. Čak je i britanska vlada tokom Drugog svjetskog rata podržala ideju stvaranja Velike Jugoslavije, kao odgovor na pristupanje Bugarske Silama Osovine. Nakon Drugog svjetskog rata, Tito je objavio da Jugoslavija polaže prava na Trst i cijelu Karinciju, uključujući Austrijsku Korušku.

Tito smatrao da Jugoslavija polaže prava na Trst i cijelu Karinciju, uključujući Austrijsku Korušku

Osim toga, pojavila se zanimljiva karta koja pokazuje kako bi SFRJ izgledala da su se Titovi planovi obistinili, i to u dva slučaja: da je maršalova vizija uključivala Albaniju i djelove Rumunjske i Grčke, uključujući i Solun, te da je Bledski sporazum između Tita i Dimitrova uključivao integraciju Bugarske u zajednicu jugoslavenskih zemalja. Autor neobične karte ističe da bi u nekom paralelnom svemiru komunistička revolucija u Grčkoj barem djelomično uspjela, čime bi se neki djelovi zemlje odcijepili i pridružili Jugoslaviji. Isto se odnosi i na Vlašku, bivšu kneževinu, a danas istorijsku pokrajinu Rumunije. Da se kojim slučajem ovaj ipak nevjerojatan scenario dogodio, Jugoslavija bi se prostirala, kako se u tekstu navodi, od Celovca, odnosno Klagenfurta do Istanbula.