Volf: MMF u ime Amerike pljačka svijet

Veliki brat sa Volstrita porobljava i pljačka čitav svijet pomoću međunarodnih institucija, koji za naivne ljude tobože rade na dobrobit svih naroda. Jedna od glavnih poluga globalista je Međunarodni monetarni fond (MMF), osnovan 22. jula 1944. godine na konferenciji u Breton Vudsu (SAD), sa sadašnjim sjedištem u Vašingtonu. U svojoj knjizi, njemački novinar Ernest Volf opisuje dramatične posljedice politike MMF-a za globalno društvo, i kako autor navodi u predgovoru knjige, želja mu je pokrene javnu debatu o jednoj od najmoćnijih finansijskih organizacija, koja je, po njegovom mišljenju, odgovorna za teške zločine protiv čovječnosti. Prema njegovom mišljenju kreditiranje država od strane MMF-a i sprovođenje neoliberalnih reformi dovelo je do toga da sa jedne strane ova praksa promoviše glad, siromaštvo, bolesti i rat, a sa druge favorizuje malu grupu ultrabogatih, čija se imovina proteže u nedogled.

Prilikom davanja kredita, MMF vezuje zemlje sa surovim uslovima koji ograničavaju suverenitet

Poslije Drugog svjetskog rata Amerika je postala najjača ekonomska i vojna sila. Međutim, kako ističe Volf, oni su proizvodili više robe nego što su mogli da konzumiraju. Stoga, morali su da stvaraju nova tržišta, iz tog razloga su 1944. sazvali konferenciju u Breton Vudsu, gdje su uspostavili globalni monetarni sistem, stvoren isključivo za sopstvene interese, koji je vezao sve svetske valute na fiksnom kursu za američki dolar, i najzad dozvolio Americi da svjetskom tržištu nametne svoju robu i kapital. Uloga MMF-a zasnovala se, ističe ovaj njemački novinar, na uvođenju ovog sistema u svijet i na njegovoj stabilizaciji. MMF je tako od početka imao za cilj obezbjeđivanje ekonomske, vojne i svjetske finansijske dominacije SAD. Glavni zadatak MMF-a je uloga zajmodavca u krajnjoj instanci, da interveniše kad god zemlja uđe u finansijske teškoće, da joj ponudi kredit, i da je vezuje za surovim uslovima koji ograničavaju suverenitet zemlje i da je podredi interesima međunarodnog finansijskog kapitala. MMF u osnovi djeluje kao zalagaoničar koji eksploatiše patnju svojih ulagača, da bi ih učinio poslušnim, i da se preko njih obogati.

U svojoj knizi ovaj njemački novinar analizirao je istorijski razvoj MMF-a, prateći ratove, prevrate i finansijske kolapse zemalja, posebno u Latinskoj Americi.

Krstaški pohod MMF-a započet u Čileu, a nastavljen u Argentini

“Fašistički udar u Čileu 1973. bio je prekretnica u razvoju MMF-a. Nakon što je diktator Pinoče preuzeo vlast, naručio je grupu ekonomista, službenika Chicago School of Economics, pod Miltonom Fridmanom, kako bi reorganizovao ekonomiju svoje zemlje. Ova grupa ljudi poznata pod imenom Chicago Boys sastojala se od pristalica neoliberalizma. Cilj neoliberalizma je da države nemaju uticaja na ekonomsku politiku, prepuštajući je tržišnim silama. Pošto tržištem dominira finansijska industrija i nekoliko transnacionalnih konglomerata, neoliberalizam zastupa interese međunarodnog velikog biznisa. Sa prihvatanjem ove vrste finansijske filozofije, započet je u Čileu krstaški pohod MMF-a, koji je nastavljen u Argentini, i kasnije u latino-američkoj krizi osamdesetih godina 20. vijeka doveo do osiromašenja miliona ljudi širom Južne Amerike, objašnjava Volf.

Pozadina strategije MMF-a u Jugoslaviji bio je interes SAD da zamjeni nesvrstani režim novim režimom koji će biti poslušan Zapadu

Dodaje kako je i bivša Jugoslavija bila meta MMF-a. Prema njegovom mišljenju MMF je svjesno doprinio destabilizaciji jugoslovenske države, jer je prekinuo protok kapitala između srpskog djela zemlje i ostalih republika i pokrajina, i tako sistematski promovisao nacionalističke tendencije. Pozadina strategije MMF-a u Jugoslaviji bio je interes SAD da zamjeni nesvrstani režim novim režimom koji će biti poslušan Zapadu. Pored toga, MMF je sarađivao sa Evropskom unijom, koja je željela da priključi bivše djelove Jugoslavije. Događaji u Jugoslaviji, kao i događaji u Ukrajini, pokazuju da finansijska institucija poput MMF-a može upravljati ekonomskim i finansijskim mjerama tako da sistematski cijelu zemlju uvuče u rat.