SFRJ: Poslije raspada dugovi republika se vinuli u nebo

Ukupan spoljni dug država bivše Jugoslavije danas se kreće oko 145 milijardi američkih dolara, dok se prije posljednjeg rata na ovim prostorima on kretao oko 15 milijardi dolara. Zanimljiv je podatak da je spoljni dug Hrvatske, Slovenije i Srbije, posmatrano pojedinačno za svaku državu, veći od nekadašnjeg duga cijele SFRJ. Ubjedljivo najzaduženija zemlja bivše Jugoslavije je Hrvatska, čiji je spoljni dug ove godine dostigao 49 milijardi evra, slijede Slovenija sa 45 milijardi evra, Srbija sa 27 milijardi evra, Makedonija sa šest milijardi, a na začelju liste su Bosna i Hercegovina sa četiri milijarde evra i Crna Gora sa oko dve milijarde evra. Prije raspada Jugoslavije, posmatrano po republikama, najviše zadužena bila je Srbija čiji je spoljni dug iznosio 4,8 milijardi dolara, slijedi Hrvatska (2,7 milijardi), Slovenija (1,7 milijardi), BiH (1,5 milijardi), Makedonija (0,7 milijardi), Crna Gora (0,6 milijardi), dok je Federacija dugovala 3,1 milijardu dolara.

Prije raspada Jugoslavije, BiH je bila dužna 1,5 milijardi dolara, a danas preko osam milijardi maraka. Ono što zabriinjava jeste linjenica da se novi krediti uzimaju kako bi se vraćale rate starih kredita, te krpile sve veće budžetske rupe

Stručnjaci su saglasni da danas samo Slovenija i Hrvatska kao punopravne članice Evropske unije, mogu dozvoliti sebi toliki dug, posmatrano u odnosu na BDP, jer u slučaju problema u izmirivanju svojih obaveza, mogu da očekuju podršku EU, koja je u sličnim situacijama već intervenisala. Ukupna javna zaduženost Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2016. godine iznosila je nešto više od 12 milijardi maraka, a od toga broja na vanjski dug otpada 70,63 odsto. Vidljivo je kako je javna zaduženost BiH u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu povećana za 140,55 miliona maraka ili 1,18 posto, a trend zaduživanja nastavljen je i tokom 2017. godine. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se novi krediti uzimaju kako bi se vraćale rate starih kredita, te krpile sve veće budžetske rupe.