Smart Watering: Navodnjavanje putem SMS-a

Lazar Jovanović

Zemlje na Balkanu su na začelju Evrope po postotku navodnjavanja obradivih površina. Nedostatak novca je glavni razlog za nedovoljan broj sistema za navodnjavanje. Proizvođači koji se tek počinju baviti poljoprivredom, međutim, počinju sve više investirati u to. Jedan student i poljoprivrednik iz Malog Zvornika navodnjavanje je povezao sa svojim mobilnim telefonom.

Iako Živi i radi u Novom Sadu, Lazar Jovanović uspijeva uzgajati lješnjake 150 kilometara dalje, u svom rodnom Malom Zvorniku. Jednom mjesečno je na imanju, tek da provjeri da li sve funkcionše, dok ostatak vremena o njegovom imanju brine uređaj. Lazar ga pokreće i gasi slanjem SMS poruke.

Kao student Fakulteta tehničkih nauka, sa svojim kolegom napravio je sistem SMS navodnjavanja. Senzore koje je postavio šalju mu informaciju koliko je zemlja vlažna. I na cisternama se nalaze senzori, kako bi znao koliko vode ima.

“Postoji, recimo, da mu zadam komandu ‘start’ i, recimo, 60 minuta da zaliva, ili, recimo, tri sata da zaliva. Pošaljem mu ‘start’ odvojeno 120 minuta  završi i meni vrati SMS poruku, a to sve spram vlažnosti zemljišta. Vidimo koliko je zemljište vlažno, vidimo da li treba više ili manje vode i spram toga se određuje zalivanje.”

Za uzgoj lješnjaka se odlučio jer ne zahtijeva mnogo pažnje, ali zato traži mnogo vode – oko 10 litara po stablu. Nije imao dilemu treba li uvesti navodnjavanje, jer je tako urod i do 30 odsto veći”, kaže Lazar.

Jovanović je sa svojim timom razvio i automatski sistem koji uključuje navodnjavanje spram vlažnosti zemljišta

On je SMS sistem navodnjavanja počeo da razvija u novembru 2015. godine, a nakon samo tri mjeseca, dobio je prvu verziju. Ističe da za budućnost ima mnogo planova, a neke je već počeo da realizuje. Sa svojim timom razvio je i automatski sistem koji uključuje navodnjavanje spram vlažnosti zemljišta.

Pokrenuo je i sajt “Smart Watering”, ali kako je njegov sistem dobijao sve veću pažnju, Lazar je otvorio svoju firmu i sada je njegov sistem moguće kupiti.