Vatikan: Nemaju pojma koliko novca imaju

Vatikan

Pravila ponašanja Vatikanske banke oslanjaju se na dva milenijuma finansijskog poslovanja Katoličke crkve, tokom čega se događalo doista svašta i ne mijenja se lako. Crkvu su posljednjih godina, osim seksualnih, potresli i veliki finansijski i korupcioni skandali, što je otvorilo priču koliko je Vatikan kao država doista bogata. Pa i Vatikanska banka.

Kardinal Džordž Pel izjavio kako je jednom prilikom otkrio nekoliko stotina miliona evra naprosto “zaturenih” na nekim računima

U svijetu pri kategorizaciji državnih ekonomija u pravilu citiraju UN, MMF, Svjetsku banku i CIA. I baš CIA se potrudila izračunati BDP Vatikana. Došla je do toga da je vjerska država od oko 800 stanovnika imala BDP od 308 miliona dolara, što je značilo da je to po građaninu 365.796 dolara, odnosno apsolutno najviše na svijetu. U ostatku svijeta, primjera radi, prvi sljedeći je Luksemburg koji je u 2016. imao nešto malo više od 100.000 dolara po stanovniku.

Vatikanska banka na računima ima oko osam milijardi evra

Ipak, koliko je Vatikan doista bogat, praktično je nemoguće izračunati iz niza razloga. Prvo zato što niti oni sami ne znaju koliko i gdje imaju novca ili zlata. Kardinal Džordž Pel jednom prilkom je izjavio da je kao prvi šef Sekretarijata za ekonomiju otkrio nekoliko stotina miliona evra naprosto “zaturenih” na nekim računima u Vatikanu, a koji se nisu nigdje prikazivali.

Sljedeći problem je to što je mnoge predmete u Vatikanu praktično nemoguće procijeniti, jer svaka procjena počiva na tržišnoj vrijednosti. Pa ako je riječ o zlatnim ukrasima po vatikanskim palatama, o umjetninama, koji se nikada neće prodati, onda je i vrijednost neprocjenjiva.

U procjenu vrijednosti svih diplomatskih predstavništava Vatikana po svijetu i raznih udjela u nekretninama i poslovima, niko nikad nije ušao. A u odnosu na to direktno vlasništvo Svete stolice nad udjelima u korporativnim poslovima i nekretninama od 1,1 milijarde dolara, zapravo je skoro pa zanemarivo. Za samu Vatikansku banku, koja postoji od 1942. godine, danas se ipak zna kolike vrijednosti čuva u svojim trezorima, na svojim računima, odnosno kolike korporativne udjele posjeduje. Riječ je o osam milijardi dolara.